Okazje.info.pl
Pobieranie danych...

WIDEODOMOFONY – PYTANIA I ODPOWIEDZI

WSZYSTKO O DOMOFONACH, WIZJERACH DO DRZWI I PODOBNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRONICZNYCH ORAZ ICH PARAMETRACH, KONKURENCJI …

Dla wielu użytkowników / konsumentów ilość informacji zawarta w reklamach, na opakowaniach, w testach czy opiniach może być przytłaczająca. Wiele terminów, definicji, nazw czy skrótów dla klienta może być nieczytelne, bądź niezrozumiałe. I trudno się dziwić – w natłoku informacji jakie w dzisiejszych czasach do nas docierają czasami ciężko w sposób jasny i czytelny wyszukać odpowiednią informację. Stąd pojawiła się konieczność przygotowania tego działu, w którym postaramy się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania. Dołożymy wszelkich starań, by zawarte tutaj informacje były rzetelne, nie mniej - błędy się również nam zdarzają, prosimy więc o wyrozumiałość i wskazanie błędu, postaramy się go od ręki poprawić. Mamy nadzieję, że informacje tutaj zawarte będą dla Państwa przydatne.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYCO TO JEST DOMOFON?

Domofon to urządzenie do bezpiecznej transmisji dźwięku / głosu osoby znajdującej się po zewnętrznej stronie drzwi / bramy.

CO TO JEST WIDEODOMOFON?

Wideo domofon to tradycyjny domofon uzupełniony o możliwość transmisji obrazu, czyli jest to urządzenie do bezpiecznego podglądu i transmisji dźwięku z najbliższego otoczenia drzwi / bramy po stronie zewnętrznej . Kamera zainstalowana jest najczęściej w okolicy przycisku dzwonka.
Transmisja dźwięku jest zwykle dwukierunkowa, transmisja obrazu wideo – zwykle możliwy jest podgląd wyłącznie z wewnątrz.

Najpopularniejsze odmiany to:
• typowy wideodomofon bramowy z kamerą i przyciskiem dzwonka przystosowanymi do zewnętrznych warunków atmosferycznych,
• wideo wizjer drzwiowy, przeznaczony do montażu na drzwiach zewnętrznych do lokalu, najczęściej w formie zastępującej typowy wizjer cyfrowy,
• wideo dzwonek, przeznaczony do montażu naściennego w rejonie drzwi zewnętrznych do lokalu, najczęściej w formie zastępującej typowy dzwonek,

Domowe wideo domofony - wyposażenie domków jednorodzinnych bądź innych obiektów wolnostojących, umożliwiające bezpieczny podgląd otoczenia za drzwiami, bez konieczności ich otwierania.

Domowe wideo domofony bezprzewodowe - nowoczesne urządzenia wykorzystujące technologię wideo oraz technologię bezprzewodowej transmisji danych dla zapewnienia bezpiecznego podglądu otoczenia na zewnątrz mieszkań, wygodne i bezpieczne dla osób starszych i dzieci.JAK PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY?

Dostępne na rynku bezprzewodowe wideo domofony to zwykle wysokiej jakości urządzenia elektroniczne, które do pracy wykorzystują pasmo radiowe (najczęściej - 2,4 GHz).
Producenci prześcigają się w prezentacji możliwości technicznych urządzeń, warto jednak na podawane przez producentów parametry patrzeć z „przymrużeniem oka”. Zwłaszcza, gdy podawane są znaczne odległości możliwej pracy dla urządzeń bezprzewodowych. Bezpiecznie można założyć, że domowej klasy urządzenie pracujące w paśmie radiowym, w otwartym terenie, gdzie nie występują przeszkody terenowe, ani żadne zakłócenia sygnału radiowego, osiągną realny zakres ok. 100-150 m. Wynika to przede wszystkim z mocy urządzeń nadawczych. Niektórzy producenci podają zakresy w przedziale 300-600 m. Jeśli nawet teoretycznie jest to możliwe, to właśnie w teoretycznie idealnych warunkach.
Zdecydowanie gorzej urządzenia radiowe wypadają, jeśli na torze komunikacji między jednostką zewnętrzną a wewnętrznym monitorem pojawiają się jakiekolwiek przeszkody. Wtedy realny zasięg gwałtownie maleje. W przypadku, gdy przeszkodą są np. murowane ściany, drzwi wejściowe, etc. należy zakładać, że realny zasięg oscylować będzie na poziomie 40-60 m, i to pod pewnymi warunkami. Najkorzystniej jednostkę wewnętrzną z monitorem zamontować na ścianie lub ustawić na regale znajdującym się w pobliżu okna, z którego widoczna jest jednostka zewnętrzna – wtedy tłumienie sygnału będzie najmniejsze i zasięg na poziomie 60 m będzie jak najbardziej realny.
Montaż w pomieszczeniach, w których na torze sygnału wystąpią inne przeszkody, np. stalowe drzwi, może doprowadzić do takiego wytłumienia sygnału, że nawiązanie połączenia radiowego może okazać się niemożliwe. Podobnie sytuacja wygląda w przypadkach żelbetowych ścian – taka konstrukcja to już właściwie klatka Faraday’a, która skutecznie tłumi fale elektromagnetyczne, do których również zaliczamy fale radiowe.
W przypadku, gdy zamierzamy bezprzewodowe urządzenia użytkować w piwnicach, warsztatach, halach produkcyjnych, etc. – bezpieczny zasięg oscylować będzie koło 30 m.
Dobrym testem tłumienia sygnału radiowego, w przypadku, gdy nie dysponujemy odpowiednim sprzętem pomiarowym, a który można przeprowadzić samodzielnie w warunkach domowych, jest porównanie siły sygnału sieci na telefonie komórkowym. Jeżeli na zewnątrz budynku, w pobliżu miejsca, gdzie znajduje się jednostka zewnętrzna telefon komórkowy ma pełny zasięg, a po wejściu do budynku, w miejscu, gdzie planowany jest montaż jednostki wewnętrznej z monitorem sygnał na telefonie wyraźnie słabnie – znaczy się, że w danym miejscu budynku występuje znaczne tłumienie i planowane do montażu urządzenie może w tym miejscu nie pracować poprawnie.
Warto również pamiętać, że szereg urządzeń domowych może generować silne zakłócenia elektromagnetyczne, które nie pozostają bez wpływy na fale radiowe. Do takich urządzeń można zaliczyć np. kuchenki indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, szereg odbiorników radiowo – telewizyjnych (zwłaszcza starszego typu), urządzenia komputerowe, modemy bezprzewodowe, routery, wzmacniacze sygnału, etc.
Prawidłowy montaż bezprzewodowego domofonu powinien uwzględniać te czynniki, urządzenie wewnętrzne (monitor) powinno być zamontowane możliwie blisko okna, oraz możliwie daleko od urządzeń generujących zakłócenie bądź tłumiących sygnał. W przypadku urządzeń radiowych obowiązuje prosta zasada – im mniej przeszkód, tym większy zasięg.
Prawidłowo zamontowane urządzenie „zrewanżuje się” wysoką jakością transmisji oraz komfortem użytkowania.

OGRANICZENIA W PRACY WIDEO DOMOFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

Chcąc być uczciwym względem Klienta i przyszłego użytkownika, należy wspomnieć o kilku potencjalnych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na nieprawidłową pracę urządzenia bezprzewodowego, pracującego w zakresie radiowym.

Co może powodować nieprawidłową pracę urządzenia?
• Nieprawidłowy montaż urządzenia
• Zbyt duża odległość między nadajnikiem (jednostką zewnętrzną) a odbiornikiem (monitorem).
• Zbyt duża ilość przeszkód na trasie nadajnik – odbiornik, typu ściany, drzwi, meble, etc.
• Przeszkody terenowe (np. wzniesienia, inne budynki, etc.)
• Przeszkody ekranujące (np. zbrojona stalą ściana betonowa, stalowe drzwi antywłamaniowe, etc.)
• Urządzenia generujące zakłócenia, jeśli znajdują się zbyt blisko jednostki wewnętrznej. Do takich urządzeń zaliczamy m.in. kuchenki indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, szereg odbiorników radiowo – telewizyjnych (zwłaszcza starszego typu), urządzenia komputerowe, modemy bezprzewodowe, routery, wzmacniacze sygnału, etc.

Jeśli praca z urządzeniem powinna być komfortowa, podczas montażu zwróćmy uwagę na kilka szczegółów:
• Jeśli jest to możliwe, jednostka wewnętrzna powinna być zamontowana możliwie blisko okna zewnętrznego, od tej strony, gdzie zamontowana została jednostka zewnętrzna.
• Dystans między jednostką zewnętrzna a monitorem wewnętrznym powinien być możliwie najkrótszy, w przypadku zabudowań nie powinien przekraczać 50-60 m.

W przypadku urządzeń radiowych obowiązuje prosta zasada – im mniej przeszkód, tym większy zasięg.

JAKIE ZASILANIE DLA WIDEO DOMOFONU BEZPRZEWODOWEGO?

Wysokiej klasy urządzenia oferują podwójne zasilanie: bateryjnie, z możliwością podłączenia zasilania sieciowego.
W przypadku zasilania bateryjnego, warto pamiętać o kilku ograniczeniach samych baterii, zwłaszcza w polskich warunkach klimatycznych. Wideo domofony zwykle składają się co najmniej z dwóch istotnych funkcjonalnie części – jednostki zewnętrznej (z kamerą wideo) i jednostki wewnętrznej (z monitorem i sterowaniem).
O ile część wewnętrzna zwykle nie jest narażona na niskie temperatury czy opady, a wymiana baterii jest czynnością stosunkowo prostą, o tyle jednostka zewnętrzna narażona jest na oddziaływanie czynników zewnętrznych (w tym niskich temperatur), a dostęp do baterii jest zwykle nieco utrudniony.
W związku z powyższym zasilanie bateryjne należałoby traktować właściwie jako zasilanie wyłącznie pomocnicze (przede wszystkim dla urządzeń zewnętrznych), wykorzystywane w sytuacji braku zasilania lub w trakcie pracy urządzenia w ręku użytkownika.
Nie mniej – większość urządzeń dostępnych na rynku do pracy wykorzystuje typowe baterie litowo jonowe stosowane w telefonach komórkowych. Są to najczęściej baterie o niewielkiej pojemności (rzędu 1500 mAh). Pojemność baterii determinuje tak naprawdę realny czas pracy urządzenia na zasilaniu bateryjnym, zwykle jest to kilka dni w stanie czuwania i kilka godzin podczas normalnej pracy. Z tego względu warto korzystać jednak z zasilania sieciowego, zwłaszcza, że najczęściej w zestawie znajduje się również stojak – ładowarka, która zapewnia ciągłe zasilanie monitora wewnętrznego.

ZAKŁÓCENIA PRACY DOMOFONÓW / WIDEODOMOFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

Urządzenia bezprzewodowe (wideo domofony, wizjery do drzwi, etc.) – przy wszystkich swoich zaletach – nie są pozbawione pewnych wad. Największe problemy w pracy z urządzeniem bezprzewodowym może sprawiać ograniczony / tłumiony sygnał radiowy co przekładać się może na jakość połączenia, generowane przez urządzenie zakłócenia bądź nawet całkowity brak łączności.
Niestety – urządzenia radiowe, zwłaszcza urządzenia o małych mocach nadajników, są podatne na szereg zakłóceń. Zarówno urządzenie nadawcze jak i odbiorcze mogą pracować nieprawidłowo w pobliżu urządzeń generujących silne zakłócenia elektromagnetyczne (np. kuchenki indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, kolumny głośnikowe, odbiorniki RTV, osprzęt WiFi, stacje bazowe telefonów bezprzewodowych, urządzenia pracujące w podobnym zakresie częstotliwości 2,4 GHz.
Jeżeli zdecydowaliśmy się na wideodomofon (videofon, domofon) bezprzewodowy, jego składowe należy umiejscowić w mieszkaniu w takich miejscach, gdzie nie będą narażone na bliski kontakt z w/w urządzeniami.

Kolejnym problemem, z którym może spotkać się użytkownik urządzeń bezprzewodowych to tłumienie fali radiowej. Szereg materiałów budowlanych używanych do budowy domów może stanowić barierę dla fali radiowej. Najsilniejsze własności tłumienia fal radiowych mają oczywiście wyroby metalowe (stalowe, miedziane, aluminiowe, etc.).
Barierą silnie wytłumiającą sygnał może być m.in. – stalowy dach (wykonany z blachy falistej, trapezowej czy blacho dachówki), drzwi zewnętrzne (antywłamaniowe czy techniczne – najczęściej wykonane są z blachy stalowej), ściana żelbetowa (zbrojenie stalowe stanowi doskonały przykład klatki Faraday’a), szyby antywłamaniowe (zbrojone folią bądź siatką metalową), etc.

Nieprawidłowe zasilanie również może mieć wpływ na jakość połączenia bezprzewodowego między jednostką zewnętrzną (z kamerą) a monitorem wewnętrznym. Baterie zawarte w zestawach (o ile dany model został w nie wyposażony), są świetnym rozwiązaniem jeśli zależy nam na przemieszczaniu się z monitorem (np. podczas prac w ogródku) lub w czasie zaników zasilania.
Nie mniej – ze względu na warunki klimatyczne zaleca się podłączenie na stałe zasilania zarówno do nadajnika (urządzenie najczęściej ma wyprowadzone podłączenie dla zewnętrznego zasilacza) jak i monitora wewnętrznego (tutaj najlepiej korzystać z podstawki z ładowarką). Wtedy mamy gwarancje pełnej mocy zasilającej, a co za tym idzie również maksymalnych parametrów radiowych. Zbyt słabe bądź rozładowane baterie mogą uniemożliwić łączność między poszczególnymi urządzeniami.

Jeśli praca z wideo domofonem bezprzewodowym powinna być komfortowa dla Użytkownika, podczas montażu urządzeń zwróćmy uwagę na kilka szczegółów:
• Jeśli jest to możliwe, jednostka wewnętrzna powinna być zamontowana możliwie blisko okna zewnętrznego, od tej strony, gdzie zamontowana została jednostka zewnętrzna.
• Dystans między jednostką zewnętrzna a monitorem wewnętrznym powinien być możliwie najkrótszy, w przypadku zabudowań nie powinien przekraczać 50-60 m.
• Urządzenie powinno wykorzystywać zasilacze sieciowe zawarte w komplecie.
• Urządzenie powinno pracować z dala od wszelkiego rodzaju urządzeń generujących zakłócenia
W przypadku urządzeń radiowych obowiązuje prosta zasada – im mniej przeszkód, tym większy zasięg.

KAMERA NA ZEWNĄTRZ A WARUNKI ATMOSFERYCZNE

W przypadku wideo domofonów bezprzewodowych największe obawy Klientów i przyszłych użytkowników budzi możliwość zamontowania jednostki zewnętrznej z kamerą na zewnątrz.

Pojawiają się pytania – jak zamontować, czy na pewno wytrzyma, czy urządzenie jest odporne na deszcz, śnieg i mróz?

Pytania jak najbardziej zasadne.
Po kolei.

Jednostki zewnętrzne wszystkich wideo domofonów ELMIC KIVOS skonstruowane są podobnie, pomimo różnego wyglądu. Urządzenia wykonane są z dwóch niezależnych elementów – pierwszy to osłona przeciwdeszczowa, która stanowi nie tylko zabezpieczenie przed opadami, ale jest również elementem konstrukcyjnym kamery zewnętrznej. Obudowa jest tak skonstruowana, że po zamontowaniu do podłoża (np. ściana, płot, etc.) i umieszczeniu w niej części z kamerą – stanowi jednolitą całość.
Tak zmontowane urządzenie zapewnia poziom ochrony IP55, co oznacza że urządzenie jest odporne zarówno na wnikanie pyłów, jak również odporne jest na strugę wody z dowolnego kierunku (www.elmic.pl/blog/poziom-ochrony-ip/ - więcej na temat poziomów ochrony), a to oznacza, że przed deszczem czy śniegiem jest zabezpieczone.
Oczywiście – warunkiem poprawności działania i pełnej ochrony jest prawidłowy montaż.
Odnośnie mrozu – cóż – prawda jest taka, że właściwie żadne urządzenie nie będzie pracować poprawnie przy bardzo silnym mrozie.
Co wcale nie oznacza, że ulegnie uszkodzeniu.
Otóż nasze kamery jak najbardziej są odporne również na mróz, bez problemowo pracują w temperaturach ok. – 10 stopni, poniżej tych temperatur mogą nastąpić pewne zakłócenia pracy, zwłaszcza związane z transmisją głosu i obrazu. Wynika to z charakteru podzespołów elektronicznych. Nie należy jednak się obawiać, że urządzenie zostanie uszkodzone przy temperaturze np. – 25 stopni. Jeśli temperatura wróci do roboczego zakresu pracy, urządzenie ponownie będzie mogło w pełni funkcjonować. Jedyny podzespół, który przestanie funkcjonować, a nawet może zostać trwale uszkodzony przy takim mrozie – to bateria zasilająca. Problem jednak dotyczy tylko tych przypadków, w których kamera zasilana jest wyłącznie z baterii. Jeżeli podłączone jest stałe zasilanie, przy użyciu załączonego w zestawie zasilacza, problem nie wystąpi.

JAK ZAMONTOWAĆ WIDEO WIZJER NA DRZWIACH?

Montaż oferowanych przez naszą firmę wideo wizjerów cyfrowych to bardzo prosta czynność.
Urządzenia można zamontować wyłącznie na drzwiach, które przystosowane są do montażu wizjera optycznego (posiadają otwór przelotowy o średnicy w zakresie fi od 16,5 do 40 mm, a szerokość drzwi mieści się w zakresie od 30 do 80 mm).

Czynności montażowe ograniczają się do następujących kroków:
• wykręcenie standardowego wizjera optycznego (jeśli taki jest zamontowany)
• przełożenia przewodu komunikacyjnego przez otwór w drzwiach
• montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej jednostki zewnętrznej (przycisk dzwonka z kamerą) na drzwiach
• podłączenie przewodu komunikacyjnego przez otwór w drzwiach
• montaż i skręcenie jednostki wewnętrznej (uchwyt lub transmiter FM – w zależności od wersji) - jedna śruba montażowa

Do czynności montażowych z narzędzi wymagany jest wyłącznie wkrętak.
I gotowe …

JAK ZAMONTOWAĆ WIDEO WIZJER DO DRZWI NA DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH?

W przypadku elektronicznych urządzeń zastępujących tradycyjne wizjery optyczne (tzw. judasze) montaż jest bardzo prosty.
W instrukcji obsługi należy odczytać podstawowe parametry elektronicznego wizjera (m.in. średnicę otworu w drzwiach oraz szerokość drzwi) i jeśli parametry są odpowiednie (co należy sprawdzić na drzwiach, na których planujemy montaż) można przystąpić do montażu.
Podstawowe operacje montażowe przedstawione są na rysunkach:


Zwykle montaż elektronicznego wizjera sprowadza się do:
• Demontażu wizjera optycznego
• Przełożeniu przez otwór w drzwiach przewodu łączącego kamerę zewnętrzną z uchwytem monitora (lub monitorem lub nadajnikiem radiowym – w zależności od typu urządzenia)
• Odpowiednim ustawieniu elementów względem siebie
• Usunięciu osłon taśmy samoprzylepnej (jeśli występuje) i dociśnięciu montowanych elementów do drzwi
• Wykonanie połączenia za pomocą śruby / śrub kamery zewnętrznej z uchwytem monitora (lub monitorem lub nadajnikiem radiowym – w zależności od typu urządzenia)
• Podłączeniu monitora lub nadajnika.

WIDEO DOMOFON Z FUNKCJĄ OTWIERANIA FURTKI / BRAMY

Większość oferowanych przez naszą firmę wideo domofonów ELMIC KIVOS posiadaja funkcję zdalnego otwierania furtki / bramki.
Funkcja automatycznego otwierania realizowana jest przez podłączenie sterowania elektrozaczepu (lub innego sterownika) do odpowiednich zworek w jednostce zewnętrznej wideo domofonu (wg schematu elektrycznego).
Podłączenie takie umożliwia otwarcie bramki za pomocą jednego przycisku na monitorze.
Łatwo i przyjemnie.CZY WARTO ZAMONTOWAĆ WIDEO WIZJER CYFROWY DO DRZWI?

Nasi potencjalni Klienci bardzo często pytają nas, czy warto zamontować wideo wizjer cyfrowy w miejsce tradycyjnego? Co oferuje takie urządzenie i jakie ma zalety?
Odpowiedź właściwie jest prosta – tak, zdecydowanie warto.
Uzasadnienie natomiast zależeć będzie od grupy i oczekiwań Klientów.
Czym różni się wideo wizjer do drzwi od tradycyjnego wizjera optycznego montowanego standardowo w drzwiach zewnętrznych? Różnic jest oczywiście kilka, nie mniej – podstawowa funkcja obydwóch typów urządzeń jest właściwie ta sama – zanim otworzysz drzwi upewnij się, kto za nimi stoi.
Wizjer optyczny (potocznie zwany judaszem czy kuklokiem) zapewnia podgląd przy określonym minimalnym natężeniu oświetlenia na zewnątrz drzwi wejściowych. Możemy, w dużym zniekształceniu optycznym, zobaczyć kto jest naszym ewentualnym gościem. I to właściwie wszystko.
Wizjer cyfrowy, wyposażony jest co najmniej w kamerę wideo i monitor – dzięki temu spełniona jest funkcja podglądu. Dodatkowo jednak wizjer cyfrowy oferuje wiele funkcji niedostępnych dla rozwiązań tylko optycznych.

Wideo wizjer, w zależności od wersji może m.in. udostępniać:
• wygodny podgląd otoczenia za drzwiami na dużym ekranie (co najmniej 3,5”),
• funkcję dzwonka polifonicznego,
• podgląd w warunkach niedostatecznej widoczności (niezależnie, czy na zewnątrz drzwi włączone jest oświetlenie czy nie, użytkownik wewnątrz zwykle ma czytelny, wyraźny obraz – dzięki funkcji „nocnego widzenia”),
• rejestrację zdjęć (w niektórych modelach również nagrań wideo) osób, które nas odwiedziły,
• automatyczne uruchomienie (modele wyposażone w detekcję ruchu) dzwonka i / lub rejestracji zdjęć,
• transmisję radiową sygnału (modele wyposażone w transmiter FM umożliwiają ustawienie monitora wyświetlającego obraz zza drzwi w dowolnym miejscu mieszkania,
• rozmowę drogą radiową (modele wyposażone w funkcję interkomu umożliwiają prowadzenie rozmowy z osobą za drzwiami bez konieczności ich otwierania).
Wizjery cyfrowe poprawiają zdecydowanie komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza osób starszych i dzieci.

NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE WIDEO WIZJERA NA DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKANIA / DOMU?

Od naszych potencjalnych Klientów bardzo często otrzymujemy pytania o sugestie – jakie urządzenie wybrać – rynek wizjerów elektronicznych jest już dość szeroki, ogromna konkurencja wymusza stosunkowo niskie ceny, więc i Klientów coraz więcej. Tylko co Klient powinien wybrać?
Przy wyborze właściwego urządzenia elektronicznego, zastępującego tradycyjny wizjer optyczny, należy wybrać najbardziej istotne dla nas kryteria.
Przed wyborem należy zadać sobie kilka pytań, a następnie sprawdzić, które urządzenia spełniają te kryteria.

Przykładowe pytania:
• Czy wizjer będzie stosowany wewnątrz budynku (drzwi z mieszkania na klatkę schodową) czy na zewnątrz budynku (drzwi wejściowe do domu jednorodzinnego)?
JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE STOSOWANE NA ZEWNĄTRZ, POWINNO CECHOWAĆ SIĘ ODPOWIEDNIM POZIOMEM OCHRONY PRZED WARUNKAMI ZEWNĘTRZNYMI, W TAKIM UKŁADZIE RÓWNIEŻ NALEŻY WYBRAĆ MODEL Z ŁATWOŚCIĄ DEMONTAŻU MONITORA Z DRZWI (NISKIE TEMPERATURY W OKRESIE ZIMOWYM WYMAGAĆ BĘDĄ CZĘSTEGO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW).
• Czy drzwi zewnętrzne mieszkania umiejscowione są w pobliżu ciągu komunikacyjnego, po którym często poruszają się sąsiedzi?
JEŚLI TAK – NALEŻY WYBRAĆ URZĄDZENIE BEZ CZUJNIKA RUCHU LUB Z CZUJNIKIEM, KTÓRY MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONY. W TAKIEJ SYTUACJI BOWIEM KAŻDY PRZECHODZĄCY GOŚĆ / SĄSIAD W POBLIŻU NASZYCH DRZWI BĘDZIE WZBUDZAŁ CZUJNIK I ZAPISYWAŁ DANE W PAMIĘCI URZĄDZENIA. W MIEJSCACH, GDZIE RUCH JEST STOSUNKOWO DUŻY, MOŻE POWODOWAĆ TO PRZEŁADOWANIE DANYCH I UTRUDNIONE ICH PRZESZUKIWANIE, A TAKŻE WZMOŻONE ROZŁADOWYWANIE BATERII.
• Czy użytkownikiem będą osoby starsze bądź dzieci?
JEŚLI TAK – WARTO WYBRAĆ URZĄDZENIE Z DUŻYM CZYTELNYM WYŚWIETLACZEM I PROSTĄ OBSŁUGĄ. MINIMUM TO 3,5 CALOWY KOLOROWY MONITOR. PERFEKCYJNE ROZWIĄZANIE TO TAKIE, GDZIE PODSTAWOWA OBSŁUGA MOŻLIWA JEST PRZY UŻYCIU CO NAJWYŻEJ TYLKO JEDNEGO PRZYCISKU.
• Czy urządzenie będzie użytkowane również w warunkach nocnych bądź braku oświetlenia na zewnątrz drzwi? Sytuacja może wystąpić w przypadku, gdy na zewnątrz oświetlenie sterowane jest czujnikiem ruchu bądź wyłącznikiem czasowym; a także w sytuacji, gdy ktoś celowo wyłączy oświetlenie zewnętrzne.
JEŚLI TAK – WARTO WYBRAĆ URZĄDZENIE, KTÓRE OFERUJE PODŚWIETLANIE. NAJLEPSZYM WARIANTEM BĘDZIE PODŚWIETLENIE IR (W PAŚMIE PODCZERWIENI). UŻYTKOWNIK DZIĘKI TEMU NAWET W CAŁKOWITYCH CIEMNOŚCIACH BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚĆ PODGLĄDU SYTUACJI ZA DRZWIAMI. OŚWIETLENIE IR ZAPEWNIA RÓWNIEŻ DYSKRECJĘ – JEST WŁAŚCIWIE NIEZAUWAŻALNE Z ZEWNĄTRZ.
• Czy drzwi zewnętrzne posiadają otwór na wizjer optyczny?
JEŚLI TAK – MOŻNA WYBRAĆ DOWOLNE URZĄDZENIE, KTÓRE PRZYSTOSOWANE JEST W DO MONTAŻU W MIEJSCE WIZJERA.
JEŚLI NIE – MOŻNA WYBRAĆ URZĄDZENIA PRZEWODOWE (TAK ZWANE WIDEO DZWONKI) LUB URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE (WIDEO DOMOFONY) – MONTOWANE NA ŚCIANIE W POBLIŻU DRZWI.
• Czy urządzenie powinno umożliwiać prowadzenie rozmowy?
JEŚLI TAK – NALEŻY DOKONAĆ WYBORU URZĄDZEŃ OFERUJĄCYCH TZW. FUNKCJĘ INTERKOMU. TE URZĄDZENIA WYPOSAŻONE SĄ W DWUKIERUNKOWE MIKROFONY I GŁOŚNIKI I UMOŻLIWIAJĄ PROWADZENIE ROZMOWY Z OSOBĄ ZA DRZWIAMI.
JEŚLI NIE – WYSTARCZĄ URZĄDZENIA OFERUJĄCE PODGLĄD SYTUACJI NA ZEWNĄTRZ NA MONITORZE.
• Czy urządzenie będzie użytkowane tylko na drzwiach zewnętrznych, czy również wymagany będzie podgląd za drzwiami z innych pomieszczeń?
NAJPOPULARNIEJSZE ROZWIĄZANIA TO TAKIE, GDZIE MONITOR ZAMONTOWANY JEST BEZPOŚREDNIO NA DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH. WYMAGA TO JEDNAK KAŻDORAZOWO PODEJŚCIA DO DRZWI.
ALTERNATYWĄ SĄ URZĄDZENIA, W KTÓRYCH NA DRZWIACH W MIEJSCE MONITORA ZAMONTOWANY ZOSTAJE NADAJNIK RADIOWY, A MONITOR (LUB NAWET KILKA MONITORÓW) MOŻE ZOSTAĆ USTAWIONY W DOWOLNYM MIEJSCU MIESZKANIA. JESZCZE CIEKAWSZĄ ALTERNATYWĄ MOŻE BYĆ URZĄDZENIE WYKORZYSTUJĄCE DO TRANSMISJI OBRAZU I DŹWIĘKU ŁĄCZNOŚĆ GSM LUB WIFI – DZIĘKI TAKIEMU ROZWIĄZANIU URZĄDZENIE MOŻE TRANSMITOWAĆ OBRAZ NA DOWOLNY MONITOR KOMPUTEROWY LUB TELEFON TYPU SMARTFON.
Oczywiście – kryteriów będzie pewnie dużo więcej, każdy Klient może mieć przecież własne preferencje, nie mniej – powyższe pytania i odpowiedzi powinny pomóc wielu osobom dokonać wyboru.
Ważnymi kryteriami są również:
• Gwarancja na urządzenia
• Polski dystrybutor, który zapewnia serwis gwarancyjny / pogwarancyjny
• Jakość wyrobuINTELIGENTNE ROZWIĄZANIA – BEZPIECZNE DRZWI WEJŚCIOWE TO BEZPIECZNY DOM

Dzisiejsza technika umożliwia szereg czynności, które jeszcze kilka / kilkanaście lat temu były nie do pomyślenia. Jeszcze pod koniec XX w telefon komórkowy był dla większości abstrakcją, a dzisiaj – możliwa jest już komunikacja wybranych rzeczy z użytkownikiem.
Doskonałym przykładem może być elektroniczny wizjer ISMARTEYE i10+. To urządzenie, montowane na drzwiach w miejsce tradycyjnego wizjera optycznego, umożliwia z jednej strony wygodny podgląd na dużym ekranie zdarzeń za drzwiami, z drugiej strony – podczas nieobecności w domu, umożliwia podgląd zdarzeń za drzwiami oraz komunikację z gościem przy drzwiach.
Znacząca poprawa bezpieczeństwa zarówno w domu, jak również samego lokalu.

Odpowiednia konfiguracja urządzenia umożliwia m.in.:
• Podczas obecności w domu:
- funkcję tradycyjnego dzwonka,

- bezpieczny podgląd otoczenia na zewnątrz drzwi wejściowych,
- rozmowę z osobą za drzwiami, zanim podejmiemy decyzję o jej zaproszeniu do środka,
- rejestrację zdjęć i materiałów wideo ze zdarzeniami, które mają miejsce przed drzwiami

• Podczas nieobecności w domu:
- Automatyczną detekcję ruchu i rejestrację zdjęć i materiałów wideo ze zdarzeniami, które mają miejsce przed drzwiami,
- Wysyłanie zdjęć zarówno przy użyciu funkcji MMS, jak również tradycyjnym e-mailem,
- Komunikację głosową z gościem przed drzwiami – dzięki funkcji telefonu komórkowego

Znaczy się – bez naszej ingerencji możemy automatycznie dowiedzieć się, kto nas odwiedził, porozmawiać z listonoszem czy sąsiadem podczas nieobecności czy interweniować, jeśli dzieje się coś niebezpiecznego powiadamiając np. policję.
A dzieci i osoby starsze – mają komfort podglądu osoby przed otwarciem drzwi.
Na wszelki wypadek – wszystkie zdarzenia są automatycznie rejestrowane.
Bezpieczeństwo dzięki nowoczesnym technologiom.

PORÓWNANIE WIDEODOMOFONÓW I WIZJERÓW DO DRZWI ELMIC KIVOS

Nasi Klienci, przed zakupem, często pytają o szereg parametrów oferowanych przez Nas urządzeń.

Aby w uporządkowany sposób przedstawić możliwości oferowanych przez Nas urządzeń, a co za tym idzie, przede wszystkim ułatwić naszym potencjalnym Klientom dokonanie wyboru, przygotowaliśmy zestawienie funkcji wszystkich oferowanych wideodomofonów i wizjerów do drzwi w ujęciu tabelarycznym.

Zestawienie przygotowane jest w formacie PDF, do odczytu wymaga programu Acrobat Reader lub podobnego.

www.elmic.pl/images/Katalogi/Porownanie-ELMIC-KIVOS.pdf


Be Sociable, Share!