Okazje.info.pl
Pobieranie danych...

PRAWA AUTORSKIE

PRAWA AUTORSKIE:

Teksty, tłumaczenia, grafiki, zdjęcia, materiały, znaki graficzne, nazwy – umieszczone na naszych stronach internetowych, w sklepie internetowym, użyte w serwisach społecznościowych, aukcyjnych, porównawczych, a także umieszczone na materiałach reklamowych – chronione są prawem autorskim.All rights reserved / Wszystkie prawa zastrzeżone.Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FENIKS Cyprian Pawlaczyk używa znaków towarowych i materiałów za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywane są tylko te materiały, które zostały udostępnione przez ich właścicieli bądź zostały wykonane we własnym zakresie i / lub zlecone podmiotom trzecim.

Szanujemy prawa autorskie osób trzecich.Instrukcje obsługi, materiały informacyjne, katalogi – korekty i tłumaczenie zostały zrealizowane przez lub na zlecenie ELMIC / PHU FENIKS POLAND.Zabrania się bez zgody ELMIC / PHU FENIKS POLAND kopiowania, powielania, utrwalania, udostępniania jakichkolwiek materiałów, w całości bądź w części, jakąkolwiek metodą, materiałów do których prawa autorskie posiada ELMIC / PHU FENIKS POLAND. Nieprzestrzeganie niniejszych zapisów oznaczać będzie naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o ochronie Praw Autorskich i Własności Intelektualnej.

Materiały udostępniamy nieodpłatnie do użytkowania naszym współpracownikom oraz Klientom - w zakresie prowadzonej współpracy.W przypadku naruszenia praw autorskich zastrzegamy sobie prawo do egzekucji roszczeń wynikających z Ustawy o ochronie Prawa Autorskich i Własności Intelektualnej na drodze sądowej.
Spowoduje również informacje do odpowiednich organów oraz osób / podmiotów związanych z przedmiotem naruszenia praw autorskich.


Be Sociable, Share!