Okazje.info.pl
Pobieranie danych...

GWARANCJA / REKLAMACJE

GWARANCJA I ZWROTY – WARUNKI:

Wraz z producentami oferowanych przez naszą firmę urządzeń, staraliśmy się dołożyć wszelkich starań, by oferowane Państwu wyroby spełniały wszelkie związane z nimi oczekiwania.
Naszym celem jest zapewnienie Państwu pełnej, wieloletniej, satysfakcji z dokonanego wyboru.
Niestety - możliwe są jednak sytuacje, w których dostarczone urządzenie może ulec awarii, która może się zdarzyć w czasie krótszym, niż okres ustawowo chroniący Konsumenta.
Jeśli taka sytuacja wystąpi, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dostarczenie wyrobu do naszego Serwisu w celu umożliwienia nam określenia usterki oraz dokonania stosownej naprawy.
Jeżeli oferowany produkt dostarczany jest z Kartą Gwarancyjną, szczegółowe warunki dotyczące naprawy oraz procedury z nią związane określają zapisy niniejszego dokumentu. Na okres podany na pierwszej stronie karty udzielamy gwarancji na produkty zakupione w Polsce, wyłącznie w sklepach autoryzowanych i zaopatrywanych przez P.H.U.FENIKS.
Ewentualne roszczenia z tytułu gwarancji realizowane będą zgodnie z tym dokumentem.
Oferowany przez naszą firmę towar jest fabrycznie nowy. Każdy zakup w naszej firmie potwierdzony jest dowodem sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu. Dzięki temu jest pewność, że zakupiony towar pochodzi z legalnej dystrybucji. Dokument zakupu jest również podstawą do praw wynikających z gwarancji oraz ewentualnego zwrotu.

W przypadku produktów dostarczanych bez karty gwarancyjnej, warunki gwarancji określa regulamin sprzedaży oraz ogólne warunki prawne.
W przypadku produktów sprzedawanych przez Partnerów Handlowych – w przypadku konieczności reklamowania produktu, należy zgłosić się do miejsca, gdzie produkt został zakupiony wraz z dokumentem zakupu.

REKLAMACJE:

W przypadku reklamacji otrzymanego towaru proszę o kontakt ze sklepem internetowym www.elmic.pl

Szczegóły postępowania reklamacyjnego dostępne są w dokumencie REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ dostępnym pod adresem REGULAMIN SPRZEDAŻY - www.elmic.pl/regulamin/

Adres korespondencyjny do wysyłki reklamowanych towarów dostępny jest w zakładce KONTAKT
Przesyłki proszę kierować na adres serwsiu.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O WYPEŁNIENIU ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO
W przypadku braku druku zgłoszenia reklamacyjnego z opisem usterek, rozpatrzenie reklamacji może wydłużyć się, bądź może być niemożliwe do zrealizowania.

DODATKOWA OPIEKA SERWISOWA

Wychodząc naprzeciw naszym Klientom (o statusie Konsumenta) przygotowaliśmy ofertę dodatkowej opieki serwisowej oferowanych przez naszą firmę produktów.
Oferta dotyczy produktów, które sprzedawane są w zestawie z instrukcja obsługi i kartą gwarancyjną przewidującą możliwość wydłużenia ochrony.
Każdy Konsument może wydłużyć standardową ochronę gwarancyjną zakupionych w naszej sieci dystrybucyjnej produktów. Wydłużenie opieki serwisowej jest możliwe w ciągu 30 dni od daty zakupu wpisanej w karcie gwarancyjnej urządzenia. W zależności od potrzeb Konsumenta opieka serwisowa może być wydłużona łącznie do 24 lub 36 miesięcy.

Koszt wydłużenia opieki serwisowej:
- dla dodatkowych 12 miesięcy (czyli łącznie 24 miesięcy opieki serwisowej) - 15 % wartości urządzenia.
- dla dodatkowych 24 miesięcy (czyli łącznie 36 miesięcy opieki serwisowej) - 25 % wartości urządzenia.

W przypadku zamówienia wydłużenia opieki serwisowej – zmienia się wyłącznie okres opieki serwisowej. Pozostałe warunki zapisane w karcie gwarancyjnej pozostają bez zmian.
Rozszerzenie opieki serwisowej nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu np. bezpieczniki, membrany, uszczelki, baterie, etc.
Wartość urządzenia - sugerowana cena detaliczna.

Brak możliwości przedłużenia gwarancji - dla urządzeń sprzedawanych w przecenie / w cenach promocyjnych.

Brak możliwości przedłużenia gwarancji - dla urządzeń sprzedawanych dla Klientów realizujących zakupy związane z działalnością gospodarczą.

JAK MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWĄ OPIEKĘ SERWISOWĄ?

Konsumenci, którzy dokonali zakupu bezpośrednio w firmie PHU FENIKS (na karcie gwarancyjnej znajduje się pieczątka adresowa PHU FENIKS) rozszerzenie opieki serwisowej mogą zamówić w formie e-maila z podaniem typu urządzenia, nr karty gwarancyjnej, nr dokumentu zakupu oraz danych adresowych.

Konsumenci, którzy dokonali zakupu w jednym z punktów sieci dystrybucyjnej firmy PHU FENIKS (na karcie gwarancyjnej znajduje się pieczątka adresowa sprzedawcy) rozszerzenie opieki serwisowej mogą zamówić w formie e-maila z podaniem typu urządzenia, nr karty gwarancyjnej, nr dokumentu zakupu oraz danych adresowych, dodatkowo jednak należy przesłać zeskanowane: kartę gwarancyjną oraz dokument zakupu urządzenia.

Adres do korespondencji mailowej w sprawie wydłużenia opieki gwarancyjnej - elmic@elmic.pl

Be Sociable, Share!