Okazje.info.pl
Pobieranie danych...

PRZEDŁUŻACZE – INFORMACJE

WSZYSTKO O PRZEDŁUŻACZACH ORAZ ICH PARAMETRACH, KONKURENCJI …

Dla wielu użytkowników / konsumentów ilość informacji zawarta w reklamach, na opakowaniach, w testach czy opiniach może być przytłaczająca. Wiele terminów, definicji, nazw czy skrótów dla klienta może być nieczytelne, bądź niezrozumiałe. I trudno się dziwić – w natłoku informacji jakie w dzisiejszych czasach do nas docierają czasami ciężko w sposób jasny i czytelny wyszukać odpowiednią informację. Stąd pojawiła się konieczność przygotowania tego działu, w którym postaramy się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania. Dołożymy wszelkich starań, by zawarte tutaj informacje były rzetelne, nie mniej - błędy się również nam zdarzają, prosimy więc o wyrozumiałość i wskazanie błędu, postaramy się go od ręki poprawić. Mamy nadzieję, że informacje tutaj zawarte będą dla Państwa przydatne.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACYCO TO JEST PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY?

Przedłużacz elektryczny jest to odcinek przewodu elektrycznego, wyposażonego z jednej strony we wtyczkę sieciową, z drugiej w gniazdo bądź grupę gniazd, służący do zwiększenia zasięgu przewodu pomiędzy stacjonarnym gniazdem sieci elektrycznej a urządzeniem pobierającym energię elektryczną.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFEROWANE PRZEZ NAS PRZEDŁUŻACZE ELEKTRYCZNE:

Podstawowe zalety naszych wyrobów:
• bardzo długa żywotność
• zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i wstrząsy (w porównaniu ze standardowymi przedłużaczami)
• bezpieczeństwo użytkowania (wytrzymała obudowa, niska temperatura pracy)
• prostota użytkowania
• prosta, bezawaryjna budowa
• wysoka jakość materiałów
• NISKA CENA
• WYSOKI WSKAŹNIK – JAKOŚĆ / CENA
• wyroby ekologiczne (niskie zużycie energii, brak zawartości rtęci, ołowiu i innych szkodliwych gazów i metali, certyfikat RoHS)

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ WYBIERAJĄC PRZEDŁUŻACZ ELEKTRYCZNY?

Najważniejszym parametrem, wg którego należy wybierać właściwy przedłużacz jest budowa jego przewodu – przede wszystkim przekrój żył.
Najpopularniejsze typy wymiarowe to 2G1,0; 3G1,0 oraz 3G1,5. Pierwsza cyfra oznaczenia mówi o ilości żył (2 lub 3 żyły), druga cyfra wyraża wartość pola przekroju poprzecznego pojedynczej żyły wyrażonej w mm2 (1,0 lub 1,5 mm2).
Większe przekroje żył przeznaczone są już do bardziej zaawansowanych użytkowników (np. zasilanie maszyn budowlanych, etc.) i nie są zbyt często używane w budowie popularnych przedłużaczy.
Z kolei należy raczej unikać przekrojów mniejszych od 1,0 mm2, ze względu na bezpieczeństwo użytkowania (zbyt mały przekrój przewodu można stosunkowo łatwo przeciążyć i doprowadzić w skrajnym przypadku nawet do pożaru).

Żyła o przekroju 1,0 mm2 pozwala bezpiecznie podłączyć urządzenia elektryczne o sumarycznej mocy do 2300 W, z kolei żyła o przekroju 1,5 mm2 pozwala bezpiecznie podłączyć urządzenia elektryczne o sumarycznej mocy do 3500 W.

Kolejnym parametrem, na który należy zwrócić uwagę to poziom ochrony IP.
Tutaj przedłużacz dobieramy w zależności od przeznaczenia jego pracy – w pomieszczeniach suchych można użytkować przedłużacze z oznaczeniem IP 20
Poziom ochrony IP 44 pozwala na pracę w środowisku, gdzie mogą pojawić się rozbryzgiwane ciecze(np. deszcz). Podczas pracy w takim środowisku należy również zwrócić uwagę na ogólny stan techniczny użytkowanego przedłużacza – najdrobniejsze przetarcia lub inne uszkodzenia mogą skutkować przebiciem elektrycznym i porażeniem prądem.

Przy pracy pod dużymi obciążeniami, gdzie sumaryczne obciążenie jest zbliżone do znamionowego obciążenia przedłużacza, warto by przedłużacz był wyposażony w zabezpieczenie termiczne zapewniające ochronę przed zniszczeniem.

DOBÓR PRZEDŁUŻACZA ELEKTRYCZNEGO DO ZASTOSOWAŃ DOMOWYCH:

W warunkach domowych (w tym również piwnica, warsztat czy garaż) często pojawia się problem z dostępnością do zamontowanych gniazdek elektrycznych.
Jak należy dobrać odpowiedni przedłużacz elektryczny do zastosowań domowych.

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań:
• jakiej mocy urządzenie (urządzenia) chcemy podłączyć do przedłużacza?
• ile urządzeń będziemy podłączać do przedłużacza?
• jaka będzie odległość między gniazdkiem a urządzeniem?
• w jakich warunkach pracować będzie przedłużacz?

W warunkach domowych zwykle wystarczą przedłużacze o przekrojach przewodów mniejszych niż 1,5 mm2. I tak przewód o przekroju 1,0 mm2 pozwala bezpiecznie podłączyć urządzenia elektryczne o sumarycznej mocy do ok. 2300 W, z kolei przewód o przekroju 1,5 mm2 pozwala bezpiecznie podłączyć urządzenia elektryczne o sumarycznej mocy do ok. 3500 W. Chwilowo (maksymalnie kilka minut) można nieznacznie przekroczyć te wartości, nie mniej – jeśli podłączone urządzenia pracować będą dłuższy czas – podane wartości należy traktować jako maksymalne !

Ilość urządzeń, które chcemy podłączyć do przedłużacza elektrycznego determinuje ilość gniazdek na listwie przedłużacza. Jeśli planujemy podłączenie 3 urządzeń jednocześnie – to przedłużacz oczywiście musi mieć co najmniej 3 gniazda. Odległość między gniazdkiem a podłączanym urządzeniem nie powinna przekraczać 50 mb. Powyżej tej długości należy zastosować przedłużacz o większym przekroju żył, niż wynika to z powyższych informacji. Na szczęście – w warunkach domowych takie odległości występują niezwykle rzadko. W tym miejscu jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, przy stosowaniu przedłużaczy zasilających odbiorniki o dużym poborze prądu należy zwracać uwagę aby przedłużacz nie był zwinięty. Zwinięty przewód pracuje w sposób podobny do cewki, a to powoduje duży opór indukcyjny, nagrzewanie się przewodu, a w szczególnych przypadkach może doprowadzić do pożaru !

Warunki pracy przedłużacza to również istotna sprawa. W pomieszczeniach suchych można użytkować przedłużacze z oznaczeniem IP 20. Poziom ochrony IP 44 pozwala na pracę w środowisku, gdzie mogą pojawić się rozbryzgiwane ciecze(np. deszcz). Podczas pracy w takim środowisku należy również zwrócić uwagę na ogólny stan techniczny użytkowanego przedłużacza – najdrobniejsze przetarcia lub inne uszkodzenia mogą skutkować przebiciem elektrycznym i porażeniem prądem.

TYPY PRZEDŁUŻACZY ELEKTRYCZNYCH:

Przedłużacze elektryczne można podzielić ze względu na wiele kryteriów:
• Wg przeznaczenia:
- do celów domowych / biurowych
- do zasilania urządzeń komputerowych (z filtrami przeciwzakłóceniowymi / przeciwprzepięciowymi)
- do celów przemysłowych
- ogrodowe
- budowlane
• Wg budowy przedłużacza:
- proste (z jednym gniazdem)
- listwowe (z grupą gniazd)
- bębnowe (zwijane)
• Wg zabezpieczenia:
- bez zabezpieczeń
- z zabezpieczeniem termicznym (przeciążeniowym)
• Wg włącznika:
- bez wyłącznika
- z wyłącznikiem
• Wg ilości żył:
- Dwużyłowe (bez uziemienia)
- Trójżyłowe (jednofazowe, z uziemieniem)
- Pięciożyłowe (trójfazowe, z uziemieniem)
• Wg przekroju żył / dopuszczalnego obciążenia (wybór)
- 1,0 mm2 (popularne domowe)
- 1,5 mm2 (warsztatowe, do większych obciążeń)
- 2,5 mm2 (budowlane, do dużych obciążeń)
• Wg ilości gniazd:
- Z jednym gniazdem
- Z wieloma gniazdami
• Etc.


typ listwa

typ ogrodowy

typ bębnowy

PARAMETRY ELEKTRYCZNE, SKRÓTY, NAZWY …

Rozwinięcie skrótów, wyjaśnienie nazw, opis danych technicznych i informacji, które mogą pojawić się na produktach bądź opakowaniach. Wyjaśniamy, by po zakupie nastąpiła bezpieczna i satysfakcjonująca eksploatacja.

AC

Symbol AC stosuje się jako oznaczenie prądu przemiennego (z ang. alternating current) w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością. W Polsce w instalacjach elektrycznych domowych stosowane jest napięcie przemienne o wartości 230 V i częstotliwości 50 Hz. Tym symbolem oznaczane są wyroby przeznaczone do zasilania prądem przemiennym.

DC

Symbol DC stosuje się jako oznaczenie prądu stałego (z ang. direct current) charakteryzującego się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych. W Polsce, w instalacjach oświetleniowych użytku domowego i komercyjnego najczęściej spotykane są instalacje wyposażone w transformatory z układem prostowniczym, zmieniające napięcie prądu zmiennego sieciowego na prąd stały o wartościach 12 / 24 V. Tym symbolem oznaczane są wyroby przeznaczone do zasilania prądem stałym.

POZIOM OCHRONY IP

Oznaczenie poziomu ochrony (z ang. International Protection Rating) - pod tym pojęciem rozumiemy stopień określający poziom ochrony urządzeń elektrycznych przed penetracją przez czynniki zewnętrzne. Oznaczenie poziomu ochrony składa się z liter IP i dwóch liczb, z których pierwsza oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody. Klasyfikacja wg PN: EN 60529
Poziom ochrony IP xy

gdzie:
x - oznacza zabezpieczenie przed ciałami stałymi
y - oznacza zabezpieczenie przed wody

x opis poziomu ochrony zabezpieczenia przed ciałami stałymi
0 brak ochrony
1 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 5 cm (przypadkowy dotyk dłonią)
2 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1,25 cm (przypadkowy dotyk palcem)
3 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk śrubokrętem)
4 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (narzędzie precyzyjne, cienki przewód)
5 ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia
6 całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu


y opis poziomu ochrony zabezpieczenia przed wnikaniem wody
0 brak ochrony
1 ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo
2 ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego
3 ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu
4 ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
5 ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
6 ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
7 ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min
8 ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)
9 ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C)

OZNACZENIA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH STOSOWANYCH W ELEKTROTECHNICE:

Na przedłużaczach elektrycznych, a właściwie na przewodach użytych do ich produkcji użytkownik powinien móc znaleźć symbol wykorzystanego przewodu.
By móc rozszyfrować te oznaczenia poniżej prezentujemy schemat aktualnie obowiązujących oznaczeń.
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) – organizacja techniczna, uznawana przez Unię Europejską jako europejską organizację normalizacyjną, opracował system oznaczeń przewodów elektrycznych, składający się z 9 pozycji:

Pozycja 1 – Identyfikator:
• H – przewód typu zharmonizowanego
• A – przewód typu niezharmonizowanego
Pozycja 2 – Napięcie znamionowe przewodu:
• 03 – napięcie znamionowe 300 / 300 V
• 05 – napięcie znamionowe 300 / 500 V
• 07 – napięcie znamionowe 450 / 750 V
Pozycja 3 – Materiał izolacyjny przewodu:
• V – polichlorek winylu (PVC)
• V2 – polichlorek winylu (PVC), ciepłoodporny
• R – guma z kauczuku naturalnego i syntetycznego
• N – guma chloroprenowa
• S – guma silikonowa
• J – oplot z włókna szklanego
• T – oplot tekstylny (bawełna)
Pozycja 4 – Materiał powłoki zewnętrznej przewodu:
• V – polichlorek winylu (PVC)
• V2 – polichlorek winylu (PVC), ciepłoodporny
• R – guma z kauczuku naturalnego i syntetycznego
• N – guma chloroprenowa
• S – guma silikonowa
• J – oplot z włókna szklanego
• T – oplot tekstylny (bawełna)
Pozycja 5 – Budowa zewnętrzna:
• brak – okrągły
• H – płaski, podatny na rozdzielanie żył
• H2 – płaski, niepodatny na rozdzielanie żył
Pozycja 6 (po myślniku) – Budowa żyły przewodu:
• U – jednodrutowa
• R – wielodrutowa
• K – giętka, do układania na stałe
• F – giętka, do odbiorników ruchomych
• H – bardzo giętka
• Y – super giętka
Pozycja 7 – Liczba żył przewodu
Pozycja 8 – Żyła ochronna przewodu:
• X – bez żyły ochronnej barwy żółto-zielonej
• G –z żyłą ochronną barwy żółto-zielonej
Pozycja 9 – Przekrój żyły w mm²

W oferowanych przez naszą firmę przedłużaczach najczęściej do produkcji używane są przewody o oznaczeniu H05VV-F 3g1.0mm2.
Symbol ten oznacza przewód typu zharmonizowanego, o napięciu znamionowym 300 / 500 V, wykonany w izolacji i powłoce z polichlorku winylu (PVC), o okrągłym kształcie i giętkiej budowie przewodu, przeznaczonej do odbiorników ruchomych, z 3 żyłami o przekroju 1.0 mm2, w tym jedną żyłą ochronną o barwie żółto-zielonej.

INFORMACJE NA OPAKOWANIU PRZEDŁUŻACZA:

Podstawowe informacje, które powinny znaleźć się na opakowaniu i / lub etykiecie przedłużacza elektrycznego:
• Napięcie znamionowe (w Polsce standard to 230V 50Hz)
• Prąd znamionowy (podawany w amperach – A)
• Moc maksymalna (podawana w watach – W)
• Typ przewodu
• Przekrój żył przewodu
• Długość przewodu
• Ilość gniazdWŁAŚCIWE WARUNKI EKSPLOATACYJNE DLA PRZEDŁUŻACZY ELEKTRYCZNYCH:

Przedłużacz elektryczny, podobnie jak każde inne urządzenie, jeśli ma służyć dobrze, bezpiecznie i długo, powinien być eksploatowany w odpowiedni sposób.
Można powiedzieć, że przecież to oczywiste. Ale niestety wcale tak nie jest.
Wieloletnie doświadczenia z zakładów przemysłowych, budów i sprzedaży pokazują jedno – wiele osób nie wie, jak prawidłowo użytkować przedłużacze elektryczne.
Stąd pojawiła się m.in. konieczność przygotowania instrukcji obsługi przedłużaczy elektrycznych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEDŁUŻACZA ELEKTRYCZNEGO

Nie wdając się w szczegóły, przy eksploatacji zwłaszcza długich przedłużaczy (L > 5 m) pamiętać należy, że zwinięty przedłużacz ma zdecydowanie mniejszą możliwość obciążania. Nominalne obciążenie przedłużacza podawane jest zawsze dla przedłużacza rozwiniętego.
Pamiętajmy również, że przedłużacze elektryczne jak sama nazwa wskazuje, służą do pracy pod napięciem elektrycznym, a to zawsze niesie za sobą pewne ryzyko, zwłaszcza w warunkach budowlanych. W związku z powyższym pamiętajmy, by nasza praca była bezpieczna, że nie należy ingerować w budowę przedłużacza, w żaden sposób go nie przerabiać, nie użytkujmy przedłużacza, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
A niezbędne naprawy powierzmy kompetentnej obsłudze – serwis, albo uprawniony elektryk.
W przypadku zakupu naszych przedłużaczy, życzymy długiej, bezpiecznej i bezawaryjnej pracy.Be Sociable, Share!