Okazje.info.pl
Pobieranie danych...

PRAWO

now browsing by category

 

INFORMACJE NA OPAKOWANIU ŹRÓDŁA ŚWIATŁA TYPU LED

Właściwie – informacje poniższe dotyczą wszystkich źródeł światła, nie tylko wykonanych w technologii LED. Część informacji wymagane jest prawnie, część – eksponowana jest celem dokonania łatwiejszego wyboru.

 • Nazwa, typ, model źródła światła,
 • Strumień świetlny wyrażony w lumenach (lm),
 • Efektywność świetlna (lm/W),
 • Efektywność energetyczna (energy label) w formie oznaczenia graficznego (z podaniem klasy),
 • Energochłonność  (kWh/1000h),
 • Żywotność wyrażona w godzinach pracy,
 • Barwa światła białego wyrażona w kelwinach (K), zgodnie z PN-EN 12464-1:
 • T < 3300 K lub barwa „ciepła biała” (warm white)
 • 3300 < T < 5300 K – barwa „neutralna biała” (neutral white)
 • T > 5300 K – barwa „zimna biała” (cold white)
 •  Barwa światła kolorowego – np. czerwony (RED), zielony (GREEN), niebieski (BLUE), wielokolorowe (RGB, MIX),
 • Współczynnik określający stopień oddawania barw CRI,
 • Regulacja natężenia światła możliwa / niemożliwa,
 • Wymiary żarówki (najlepiej w formie rysunku z wymiarami),
 • Typ mocowania,
 • Napięcie zasilania,
 • Moc ,
 • Kąt padania światła,
 • Oznakowanie – wyrób elektryczny,
 • Oznakowanie – CE.

Informacje mogą być wyrażone w formie opisu lub grafiki (np. piktogramy).

W zależności od typu źródła, pewne informacje mogą nie być prezentowane.

Przykładowe oznaczenie produktów oświetleniowych oferowanych pod marką ELMIC:

Przykładowa etykieta informacyjna umieszczana na wyrobach oferowanych pod marką ELMIC

 

W tym miejscu zapraszamy również na naszą stronę internetową pod adresem:

www.elmic.pl/led/

Znajdziecie Państwo tutaj wiele informacji na temat źródeł światła wykonanych w technologii LED.

Zapraszamy również do działu LED – PYTANIA I ODPOWIEDZI

www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/

Wszystkie oferowane urządzenia można również zakupić w naszym sklepie internetowym:

www.elmic.pl/sklep/oswietlenie-led-c-1.html

CZY NALEŻY INFORMOWAĆ PRACOWNIKÓW O LOKALIZATORACH GPS ZAMONTOWANYCH W SAMOCHODACH SŁUŻBOWYCH?

Zdecydowanie tak. I bynajmniej nie tylko ze względów formalno prawnych i możliwych z tego powodu komplikacji. Niestety większość pracodawców nie informuje swoich pracowników o montażu lokalizatorów GPS w pojazdach służbowych.  Pracodawcy często traktują urządzenia tylko jako możliwość namierzenia nadużyć, których dopuszczają się ich pracownicy. To może prowadzić tylko do złej atmosfery wśród użytkowników.

Uczciwe potraktowanie pracowników, poinformowanie o możliwościach urządzeń i zastosowanym monitoringu, w dłuższej perspektywie może doprowadzić do samych korzyści,  przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa oraz wydajności pracowników. 

Technologię GPS można wykorzystać jako motywację do działań zamiast restrykcji. To na pewno bardziej się opłaci.

Badania statystyczne pokazują, że wprowadzenie jawnego monitoringu może skutkować oszczędnościami w kosztach eksploatacyjnych pojazdu oraz w czasie realnej pracy na poziomie nawet 30 %. Inwestycja w urządzenia lokalizacyjne GPS bardzo szybko się zwróci.

Celem uzyskania większej ilości informacji zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.elmic.pl/elektronika/lokalizatory-gps/

Na naszej stronie prowadzimy również formę poradnika, gdzie staramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania przez Użytkowników i Klientów – pytania i odpowiedzi dostępne są pod adresem:

www.elmic.pl/elektronika/lokalizatory-gps/gps-pytania-i-odpowiedzi/

Wszystkie oferowane urządzenia można również zakupić w naszym sklepie internetowym:

www.elmic.pl/sklep/lokalizatory-gps-c-21.html

Lokalizator GPS ELMIC TR06 GPS Tracker

JAK ZASTĄPIĆ ZWYKŁĄ ŚWIETLÓWKĘ ŚWIETLÓWKĄ LED – ASPEKTY FORMALNE

CERTYFIKATY OPRAWY ŚWIETLNEJ, CZYLI JAK WYMIENIĆ ŚWIETLÓWKĘ FLUORESCENCYJNĄ NA LED BEZ NARUSZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZMIAN W OPRAWIE.

Oprawy elektryczne do oświetlenia liniowego (typu świetlówka fluorescencyjna), jak każde urządzenie elektryczne podlegają wymogom prawnym i określonym standardom. Producent oprawy poddaje je badaniom i testom, a na koniec procesu produkcyjnego oznakowuje oprawę stosownym znakiem CE oraz wystawia stosowne certyfikaty – oczywiście pod warunkiem, że urządzenie spełnia wymogi określane przez odpowiednie dyrektywy.

Jeżeli pojawiają się zmiany w wykonanym wyrobie, to zmienia się jej charakterystyka i szereg parametrów technicznych. W takiej sytuacji, producent wyrobu przestaje za wyrób ponosić odpowiedzialność, która powinna spoczywać na podmiocie wykonującym adaptacje oprawy oświetleniowej – podmiot modyfikujący urządzenie powinien usunąć znaki producenta i umieścić swoje oznakowanie. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli dokonujemy modyfikacji samej oprawy (np. usuwamy elementy robocze, zmieniamy lub usuwamy podłączenia).

Oczywiście – użytkownik może użytkować produkty niezgodnie z ich przeznaczeniem, ale wtedy ponosi również samodzielnie odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości w działaniu i wyrządzone szkody.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeśli użytkownik nie dokonuje żadnych zmian w urządzeniu, używa natomiast elementów parametrycznie zgodnych z urządzeniem natomiast wykonanych w tej innej technologii. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku wymiany źródeł światła z tradycyjnych wolframowych lub fluorescencyjnych na wykonane w technologii LED.

Jeśli wymiana (wymiennego) źródła światła nie pogarsza parametrów elektrycznych i termicznych oprawy świetlnej, a przy tym użycie nowego źródła światła nie wymagało zmian w lampie / oprawie, to przez zastosowanie nowego źródła światła nie można traktować całego urządzenia jako zmodyfikowane, które zmienia parametrów pracy lampy / oprawy. W takiej sytuacji oznakowanie CE producenta pozostaje ważne, a urządzenie w dalszym ciągu jest zgodne z wymogami stosownych dyrektyw.

Tak więc wymiana żarówki wolframowej E27 na jej odpowiednik wykonany w technologii LED nie modyfikuje użytej lampy. Podobnie – jeśli używamy opraw świetlówkowych – na rynku są dostępne świetlówki liniowe LED wyposażone w odpowiednie układy zasilające, które nie wymagają żadnych modyfikacji dedykowanych opraw. Oczywiście, można doszukać się dodatkowych strat energetycznych na pozostawionych w oprawach starych układach dławików, ale nie można zarzucić użytkownikowi, że zmodyfikował lampę.

Pamiętać jednak należy, że świetlówki liniowe LED kompatybilne z układami indukcyjnymi czy elektronicznymi zawartymi w tradycyjnych oprawach oświetleniowych, są zdecydowanie droższe od tańszych odpowiedników i tutaj zasadna może być wymiana całych opraw oświetleniowych na dostosowanych fabrycznie do stosowania z źródłami światła wykorzystującymi technologię LED. Ale to już zupełnie inny problem.

Proszę również zwrócić uwagę, że nie jest to opinia prawna, tylko logiczne podejście do tematu …

 

W tym miejscu zapraszamy również na naszą stronę internetową pod adresem:

www.elmic.pl/led/

Znajdziecie Państwo tutaj wiele informacji na temat źródeł światła wykonanych w technologii LED.

Zapraszamy również do działu LED – PYTANIA I ODPOWIEDZI

www.elmic.pl/led/led-pytania-i-odpowiedzi/

Wszystkie oferowane urządzenia można również zakupić w naszym sklepie internetowym:

www.elmic.pl/sklep/oswietlenie-led-c-1.html

 

 

Przykładowe świetlówki liniowe LED ELMIC XH T8

LEGALNOŚĆ MONITORINGU PRACOWNIKÓW PRZY UŻYCIU GPS

Czy Pracodawca ma prawo założyć urządzenie lokalizacyjne GPS w pojazdach swoich pracowników? Czy takie postępowanie jest legalne? Czy Pracodawca nie narusza prawa używając tego typu urządzeń do monitoringu pracowników? A jeśli jest to legalne to na jakich zasadach?

To częste pytania, które padają od naszych Klientów.

Pod zachowaniem pewnych warunków – odpowiedź jest twierdząca – jest to legalne.

Jeżeli monitoring dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, to Kodeks Pracy mówi wyraźnie:  Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz Pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Ten zapis daje pracodawcy prawo weryfikacji miejsca przebywania pracownika w czasie pracy. Dlatego, gdy pracownik otrzymuje pojazd służbowy niezbędny do wykonywania pracy, pracodawca ma prawo monitorować sposób jego użycia. Pracodawca jednak zobowiązany jest do ochrony danych osobowych swojego pracownika. 
Reasumując – Pracodawca ma prawo zainstalować urządzenie monitorujące pojazdy należące do pracodawcy, ma prawo również zarządzać pojazdami w oparciu o systemy GPS (lub podobne), powinien jednakże w każdym wypadku powiadomić Pracownika o fakcie monitorowania pojazdu – dotyczy to czynności związanych z wykonywaniem przez Pracownika czynności służbowych.

Jeżeli Pracodawca wyraża zgodę na użytkowanie przez Pracownika pojazdu do celów poza służbowych, w takim wypadku powinien uzyskać pisemną zgodę Pracownika na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

 

Celem uzyskania większej ilości informacji zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.elmic.pl/elektronika/lokalizatory-gps/

Na naszej stronie prowadzimy również formę poradnika, gdzie staramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania przez Użytkowników i Klientów – pytania i odpowiedzi dostępne są pod adresem:

www.elmic.pl/elektronika/lokalizatory-gps/gps-pytania-i-odpowiedzi/

Wszystkie oferowane urządzenia można również zakupić w naszym sklepie internetowym:

www.elmic.pl/sklep/lokalizatory-gps-c-21.html

ETYKIETA ENERGETYCZNA / KLASYFIKACJA ENERGETYCZNA

Europejska klasyfikacja energooszczędności dla artykułów ADG oraz oświetleniowych – wprowadziła tzw. etykietę energetyczną (z ang. energy label).

Wprowadzona przez dyrektywę „w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią”, stworzona przede wszystkim by umożliwić klientom / użytkownikom porównanie sprawności energetycznej urządzeń.  

Dla źródeł światła (w tym źródeł LED) etykieta energetyczna powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

 • klasie efektywności energetycznej (od A – najbardziej efektywna do  G – najbardziej energochłonna),
 • strumień światła danego źródła światła, wyrażony w lumenach [lm],
 • zużycia energii elektrycznej przez źródło światła, wyrażony w watach  [W],
 • średnia długość życia w godzinach,

Wzór etykiety energetycznej ustalony jest stosowną dyrektywą unijną. Nie jest to dowolny znak graficzny. Ustawodawca przewidział również szereg rodzajów wzorów, w zależności od typu źródła światła (np. różnicuje się etykiety dla wyrobów z wymiennym i nie wymiennym źródłem światła).

 

 • Przykładowa etykieta dla opraw z niewymiennym źródłem LED

   

 • Przykładowa etykieta dla wymiennego źródła LED