Okazje.info.pl
Pobieranie danych...

LEGALNOŚĆ MONITORINGU PRACOWNIKÓW PRZY UŻYCIU GPS

Czy Pracodawca ma prawo założyć urządzenie lokalizacyjne GPS w pojazdach swoich pracowników? Czy takie postępowanie jest legalne? Czy Pracodawca nie narusza prawa używając tego typu urządzeń do monitoringu pracowników? A jeśli jest to legalne to na jakich zasadach?

To częste pytania, które padają od naszych Klientów.

Pod zachowaniem pewnych warunków – odpowiedź jest twierdząca – jest to legalne.

Jeżeli monitoring dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, to Kodeks Pracy mówi wyraźnie:  Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz Pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Ten zapis daje pracodawcy prawo weryfikacji miejsca przebywania pracownika w czasie pracy. Dlatego, gdy pracownik otrzymuje pojazd służbowy niezbędny do wykonywania pracy, pracodawca ma prawo monitorować sposób jego użycia. Pracodawca jednak zobowiązany jest do ochrony danych osobowych swojego pracownika. 
Reasumując – Pracodawca ma prawo zainstalować urządzenie monitorujące pojazdy należące do pracodawcy, ma prawo również zarządzać pojazdami w oparciu o systemy GPS (lub podobne), powinien jednakże w każdym wypadku powiadomić Pracownika o fakcie monitorowania pojazdu – dotyczy to czynności związanych z wykonywaniem przez Pracownika czynności służbowych.

Jeżeli Pracodawca wyraża zgodę na użytkowanie przez Pracownika pojazdu do celów poza służbowych, w takim wypadku powinien uzyskać pisemną zgodę Pracownika na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

 

Celem uzyskania większej ilości informacji zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.elmic.pl/elektronika/lokalizatory-gps/

Na naszej stronie prowadzimy również formę poradnika, gdzie staramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania przez Użytkowników i Klientów – pytania i odpowiedzi dostępne są pod adresem:

www.elmic.pl/elektronika/lokalizatory-gps/gps-pytania-i-odpowiedzi/

Wszystkie oferowane urządzenia można również zakupić w naszym sklepie internetowym:

www.elmic.pl/sklep/lokalizatory-gps-c-21.html

Be Sociable, Share!