Okazje.info.pl
Pobieranie danych...

OFERTA LOKALIZACJI DLA OSÓB STARSZYCH I ICH OPIEKUNÓW

Mamy przyjemność zaprezentować ofertę lokalizacyjną skierowaną dla osób starszych oraz ich opiekunów – oferta dotyczy osobistych urządzeń lokalizacyjnych.
Mając świadomość problemów, jakie niestety pojawiają się w podeszłym wieku, wprowadziliśmy do naszej oferty urządzenia lokalizacyjne GPS / GSM, które w zdecydowany sposób zwiększają bezpieczeństwo osób starszych (przede wszystkim cierpiących na zaniki pamięci), a ich opiekunom umożliwiające stały nadzór nad podopiecznymi.
Dzięki osobistym lokalizatorom ELMIC opiekunowie dostają doskonałe i proste zarazem narzędzie wspomagające opiekę nad osobami starszymi. Urządzenia nasze umożliwiają stały nadzór nad miejscem przebywania osoby monitorowanej, dzięki lokalizacji GPS / GSM. Dodatkowo – urządzenia mają możliwość wezwania pomocy przy użyciu jednego przycisku SOS – użycie tego przycisku powoduje natychmiastowe powiadomienie opiekuna.
Nadzór i monitoring możliwy jest zarówno z poziomu telefonu komórkowego, jak również z poziomu platformy internetowej, dostępnej z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Podstawowe informacje
Oprogramowanie:
Udostępnione użytkownikowi oprogramowanie to platforma internetowa dostępna z dowolnego komputera klasy PC – na komputerze nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie, platforma internetowa dostępna jest z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej, do obsługi wymagany jest dowolny komputer / tablet / smartfon z dostępem do Internetu.
Oprogramowanie można uruchomić na dowolnym komputerze – PC pracującym pod kontrolą systemu Windows lub Linux, MAC oraz dowolny urządzeniu pracującym pod kontrolą systemu Android.

Urządzenia lokalizacyjne:
Osobisty lokalizatory GPS ELMIC to urządzenie, które osoba poddana opiece powinna mieć cały czas przy sobie. Włączone urządzenie umożliwia lokalizacje dzięki systemowi satelitarnemu GPS, ale również dzięki sieci telefonii komórkowej GSM. Okresowo dane lokalizacyjne wysyłane są przy pomocy protokołu GPRS do serwera danych, skąd opiekun w dowolnej chwili może sprawdzić bieżącą pozycję oraz sprawdzić dane zarejestrowane w ciągu kilku poprzednich dni.
Urządzenia lokalizacyjne pracujące w oparciu o najnowocześniejsze technologie GPS (lokalizacja geograficzna w oparciu o system satelitarny) / GSM (transmisja danych w oparciu o technologię telefonii mobilnej – wykorzystujące protokoły GPRS, SMS, transmisję dźwiękową).
Urządzenia – poza rejestracją danych odnośnie lokalizacji - oferują szereg dodatkowych funkcji , możliwość otrzymywania szeregu informacji alarmowych czy podsłuchu.
Więcej informacji odnośnie naszych urządzeń lokalizacyjnych:
www.elmic.pl/elektronika/lokalizatory-gps

Transmisja danych:
Dane zbierane przez urządzenie lokalizacyjne GPS nie są przechowywane w jego pamięci, tylko na bieżąco są wysyłane, a następnie gromadzone są w pamięci serwera, którego konfiguracja podana jest w specyfikacji urządzenia. Lokalizator przekazuje dane na bieżąco z pojazdu na serwer. Częstotliwość przesyłania danych uzależniona jest od typu urządzenia oraz ustawień użytkownika (najczęściej jest to przedział czasowy od 10 sekund do 5 godzin).
Do poprawnej pracy urządzenia lokalizacyjne wymagają karty SIM, oferującej transmisję danych, SMS oraz połączenia głosowe. Urządzenia współpracują z kartami SIM wszystkich polskich operatorów.
Wskazane jest użycie kart telemetrycznych.

Monitoring:
Lokalizacja, monitoring osoby i sterowanie poszczególnymi funkcjami lokalizatora osobistego ELMIC możliwe jest na dwa sposoby:
• Za pomocą komunikatów SMS
• Za pomocą platformy internetowej
Dane odnośnie lokalizacji pojazdów prezentowane są w oparciu o mapy Google Map lub OpenStreet Map.

Dostępne usługi:
W zależności od Państwa potrzeb odpowiednio dobrane i skonfigurowane lokalizatory i oprogramowanie mogą łącznie oferować następujące funkcje:
• prezentacja informacji o bieżącej lokalizacji osoby – na mapie elektronicznej
• monitoring (podsłuch) osoby – przy pomocy odpowiednio skonfigurowanego telefonu użytkownika
• alarmy informujące o:
- użyciu przycisku SOS
- wibracjach urządzenia
- przekroczeniu granicy wyznaczonego dla osoby obszaru

Korzyści:
Stosowanie osobistych lokalizatorów GPS ELMIC w połączeniu z oprogramowaniem i osobą nadzorującą zapewnia:
• Dostępność informacji o lokalizacji osoby monitorowanej
• Łatwość dotarcia pomocy do osoby monitorowanej
• Skrócenie czasu dotarcia
• Kontrola pracy kierowców

Dla kogo:
Oferta została przygotowana z myślą o osobach starszych i chorych, a także o ich opiekunach.
Najczęstszymi użytkownikami osobistych lokalizatorów GPS są osoby chore cierpiące m.in. na chorobę Alzheimera lub inną formę demencji, osobami autystycznymi, chorymi po wylewach, zawałach, cukrzycy.
Osoba starsza powinna mieć przy sobie (np. przy użyciu popularnej „smyczy”) uruchomione urządzenie. Osoba nadzorująca będzie miała cały czas dostęp do informacji.

Jak to działa:
Opieka nad osobą chorymi (np. z zaburzeniami pamięci)
W przypadku opieki nad osobą chorą – czynności dla osoby monitorowanej ograniczają się do noszenia ze sobą urządzenia lokalizującego. To urządzenie może automatycznie powiadamiać opiekuna o zdarzeniach (np. przekroczeniu wyznaczonego obszaru lub wezwaniu pomocy). Opiekun dodatkowo w każdym momencie może sprawdzić pozycję osoby monitorowanej (za pomocą SMS’a lub platformy internetowej).

Wzywanie pomocy:
Urządzenia lokalizacyjne GPS ELMIC wyposażone są w specjalny przycisk alarmowy SOS. Użycie tego przycisku skutkuje automatycznym powiadomieniem opiekuna, informacją o alarmie oraz próba połączenia telefonicznego umożliwiającego podsłuch monitorowanej osoby.
W sytuacji zagrożenia osoba monitorowana może użyć przycisku alarmowy SOS, dzięki czemu opiekun może znaleźć swojego podopiecznego i natychmiast udzielić mu pomocy (jeśli zachodzi taka konieczność).

Koszty:
Urządzenia w naszej ofercie są urządzeniami, które należą do użytkownika i to użytkownik decyduje, kiedy i w jaki sposób urządzenie jest użytkowane.
Koszty możemy podzielić na kilka składowych:
• Koszt zakupu urządzenia (jednorazowy koszt dla każdej osoby poddanej opiece)
• Koszt transmisji danych (koszt usługi telekomunikacyjnej uzależniony jest od formy współpracy z firmą telekomunikacyjną, wskazana forma – karty telemetryczne z dostępem do Internetu, koszt ok. 100 zł netto rocznie / urządzenie, w wielu wypadkach wystarczą jednak karty prepaidowe, umożliwiające użytkowanie urządzenia wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne – w takim wypadku koszt jest uzależniony wyłącznie od kosztów operatora i wynosi od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie)

Oferta:
W przypadku Klientów instytucjonalnych – np. domy pomocy społecznej, domy spokojnej starości - oferta może mieć kompleksowy charakter – od dostawy urządzeń począwszy, poprzez ich konfiguracje, dostawę sprzętu komputerowego do nadzoru, na szkoleniu obsługi kończąc.
W zależności od indywidualnych uzgodnień z Klientem oraz wybranego wariantu współpracy może zostać przygotowana kompleksowa oferta, która może obejmować następujące składniki:
• Dostawę urządzeń – lokalizatorów GPS – zgodnie ze specyfikacją określoną przez Klienta.
• Montaż urządzeń w pojazdach Klienta.
• Dostawa sprzętu komputerowego dla opiekuna wraz z systemem operacyjnym.
• Dostawa kart SIM umożliwiających transmisję danych – operator, zgodnie z preferencjami Klienta.
• Konfiguracja urządzeń – lokalizatorów GPS.
• Konfiguracja platformy internetowej.
• Szkolenie obsługi.

W przypadku Klientów indywidualnych – dostarczamy urządzenia skonfigurowane, gotowe do pracy, z instrukcją obsługi w języku polskim.
Oferta nie zawiera żadnych dodatkowych opłat – nasi Klienci nie są wiązani z nami żadną umową abonamentową. Korzystanie z urządzenia nie generuje żadnych dodatkowych kosztów poza w/w kosztami usług telekomunikacyjnych.
Oferowane urządzenia lokalizacyjne nie posiadają blokady typu SIM-LOCK, użytkownik może wybrać dowolnego operatora sieci komórkowej (pod warunkiem, że oferta operatora spełnia warunki techniczne urządzenia).
W przypadku zainteresowania naszą usługą – prosimy o kontakt.
Nasz konsultant chętnie przygotuje kompleksową ofertę w zależności od Państwa potrzeb.
DANE KONTAKTOWE
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Często zadawane pytania:

Dla kogo przeznaczone są lokalizatory GPS?
Oferowane urządzenia służą do zdalnej lokalizacji osób oraz alarmowania ich bliskich lub opiekunów o sytuacjach, które mogą być znaczące dla zdrowia lub życia osoby noszącej lokalizator. Urządzenia przeznaczone są zarówno dla dzieci, jak i osób starszych.
Co jest potrzebne by korzystać z osobistego lokalizatora GPS?
Korzystanie z oferowanych przez ELMIC rozwiązań lokalizacyjnych GPS wymaga:
• Dla osoby monitorowanej:
 dowolnego lokalizatora osobistego GPS / GSM
 karty SIM (zgodnej ze specyfikacja urządzenia)
• Dla osoby monitorującej:
 dowolnego telefonu komórkowego (wskazany telefon typu smartfon, który umożliwi również graficzną prezentację lokalizacji)
 dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową
Czy jest potrzebny abonament by korzystać z osobistego lokalizatora GPS?
Nie – w przypadku osobistych lokalizatorów GPS ELMIC nie jest wymagany żaden abonament. Klient ponosi koszty wyłącznie zakupu urządzenia i dostępu do Internetu (wtedy, gdy jest to potrzebne).
Ile osób może być powiadamianych o alarmach i lokalizacji osoby?
W zależności od typu urządzenia – w pamięci urządzenia można zapisać od 2 do 4 numerów osób upoważnionych do nadzoru nad osobą monitorowaną. W przypadku przeglądarki internetowej – użytkownik otrzymuje login i hasło – ilu osobom dane te zostaną udostępnione, zależy wyłącznie od użytkownika.
Jakie należy spełnić warunki, by usługa była dostępna?
Urządzenie musi zostać skonfigurowane (w przypadku dostawy z kartą SIM, użytkownik otrzymuje skonfigurowane urządzenia gotowe do pracy), w urządzeniu powinna być zainstalowana karta SIM (zgodna z wymaganiami technicznymi urządzenia oraz posiadająca odpowiedni zasób środków), w urządzeniu powinno być zainstalowana bateria (nowa, w pełni naładowana bateria umożliwia pracę przez kilkadziesiąt godzin).
Dodatkowo urządzenie powinno być w zasięgu sieci GPS / GSM. Umożliwi to lokalizacje z dokładnością do 10 m. W przypadku braku zasięgu sieci GPS (np. w pomieszczeniach), urządzenie będące w zasięgu sieci GSM umożliwia w dalszym ciągu lokalizacje – dokładność jej może się jednak wahać od kilkunastu do 150 m. W przypadku braku zasięgu GSM – urządzenie nie wysyła danych lokalizacyjnych, a w oprogramowaniu sieciowym dostępna będzie informacja o ostatniej znanej lokalizacji. W przypadku, gdy urządzenie ponownie znajdzie się w zasięgu sieci – automatycznie zaloguje się do sieci i rozpocznie normalną pracę.
Czy osobiste lokalizatory GPS mogą również pracować poza granicą Polski?
Tak – urządzenia lokalizacyjne GPS / GSM ELMIC mogą pracować w dowolnym kraju, gdzie jest dostęp do sieci GSM. Proszę jednak pamiętać, że koszty telekomunikacyjne mogą znacząco wzrosnąć w przypadku użytkowania karty SIM polskiego operatora poza granicami Polski. W przypadku dłuższych pobytów – korzystny może okazać się zakup karty SIM lokalnego operatora.

 

URZĄDZENIA I USŁUGI GPS – PORADNIK / FAQ

Przed decyzją o zakupie urządzenia lokalizacyjnego GPS warto zapoznać się nie tylko z możliwościami urządzeń, ale również z szeregiem dodatkowych aspektów związanych z lokalizacją / monitoringiem pojazdów czy osób.
Warto również dowiedzieć się, o co pytają / pytali inni Klienci.
Wiedza taka umożliwi odpowiednią, bezpieczną i długotrwałą eksploatację.

Na naszej stronie internetowej prowadzimy dział porad -
GPS – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do lektury.

PODGLĄD POZYCJI OSOBY PRZY UŻYCIU PLATFORMY INTERNETOWEJ:

ZAREJESTROWANY ŚLAD TRASY PRZEBYTEJ PRZEZ OSOBĘ:

LOKALIZACJA MIEJSCA WEZWANIA POMOCY – ALARM SOS:

Be Sociable, Share!