Okazje.info.pl
Pobieranie danych...

prąd przemienny

now browsing by tag

 
 

POZIOM OCHRONY IP

Oznaczenie poziomu ochrony (z ang. International Protection Rating) –  pod tym pojęciem rozumiemy stopień określający poziom ochrony urządzeń elektrycznych przed penetracją przez czynniki zewnętrzne. Oznaczenie poziomu ochrony składa się z liter IP i dwóch liczb, z których pierwsza oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody. Klasyfikacja wg PN: EN 60529

 

Poziom ochrony IP xy
   
gdzie: x – oznacza zabezpieczenie przed ciałami stałymi
  y – oznacza zabezpieczenie przed wody
   
x opis poziomu ochrony zabezpieczenia przed ciałami stałymi
0 brak ochrony
1 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 5 cm (przypadkowy dotyk dłonią)
2 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1,25 cm (przypadkowy dotyk palcem)
3 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk śrubokrętem)
4 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (narzędzie precyzyjne, cienki przewód)
5 ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia
6 całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu
   
   
y opis poziomu ochrony zabezpieczenia przed wnikaniem wody
0 brak ochrony
1 ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo
2 ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego
3 ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu
4 ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
5 ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
6 ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
7 ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min
8 ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)
9 ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C)

DC

Symbol DC stosuje się jako oznaczenie prądu stałego (z ang. direct current) charakteryzującego się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych. W Polsce, w instalacjach oświetleniowych użytku domowego i komercyjnego najczęściej spotykane są instalacje wyposażone w transformatory z układem prostowniczym, zmieniające napięcie prądu zmiennego sieciowego na prąd stały o wartościach 12 / 24 V. Tym symbolem oznaczane są wyroby przeznaczone do zasilania prądem stałym. Dla prądu stałego najczęściej spotykane są źródła światła wyposażone w bagnet mocujący typu MR16.

AC

Symbol AC stosuje się jako oznaczenie prądu przemiennego (z ang. alternating current) w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością. W Polsce w instalacjach elektrycznych domowych stosowane jest napięcie przemienne o wartości 230 V i częstotliwości 50 Hz. Tym symbolem oznaczane są wyroby przeznaczone do zasilania prądem przemiennym. Dla prądu zmiennego najczęściej spotykane są w Polsce źródła światła wyposażone w bagnet mocujący typu GU10 lub gwinty elektryczne E27 / E14.